• Positief opvallen

  Wat is de nieuwswaarde in je organisatie, bedrijf of vereniging? Hoe maak je jouw verhaal sterker? Hoe verleid je een journalist om positief over je te schrijven? Hoe ziet een professioneel persbericht eruit? Wil je een sterkere samenhang in je communicatie uitingen of een betere website? Als je meer wilt weten over de strategische èn praktische aanpak van de communicatie voor jouw situatie, neem dan contact op. De kosten kunnen we spreiden over twaalf maanden en dan heb je een jaar lang een professionele communicatieadviseur aan je zijde!

  lees meer


  Sinds najaar 2019: adviseur bij de plannen voor een nieuw Kultuurhuis in het centrum van Baarn
  Soms is er zo'n moment dat je je afvraagt, waar zou ik door mijn werk nu echt een bijdrage kunnen leveren? Voor mij was dat meehelpen aan een groot project in het hart van mijn eigen stadje. Want onverwacht is er een unieke kans om in het centrum van Baarn aan de fraaie Brink een nieuw duurzaam Kultuurhuis te gaan bouwen, waarmee het sluimerende centrum opnieuw levendig kan worden. Vandaar dat ik nu adviseur ben bij de projectontwikkelaar JeeGeeVastgoed B.V. en dat we samen met de gemeente voorstellen ontwikkelen. Bijzonder: de gestarte voorbereidingen voor de vernieuwbouw van het huidige theater aan de rand van het centrum zijn inmiddels opgeschort.
  In januari 2020 gaat de gemeenteraad van Baarn een complexe beslissing nemen en moeten er "appels met peren" worden vergeleken. Globaal zijn er twee smaken: investeren in de vernieuwbouw van het oude theater, waarbij de biblitheek vanuit het centrum naar de rand van het centrum gaat komen bij het bestaande theater en het theater een jaar moet sluiten tijdens de verbouwing. Of investeren in een nieuw Kultuurhuis aan de Brink in het centrum van Baarn met alle voorzieningen onder één dak en tientallen nieuwe woningen op de vrijkomende plek van het oude theater aan de rand van het centrum. Natuurlijk speelt geld dan een grote rol: met de nieuwbouw in het centrum is ongeveer vier keer zoveel geld gemoeid als met de verbouwing op de oude plek. Kan de gemeentelijke begroting dat aan? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor het parkeren op beide plekken? Hoe is het voor de betrokken bewoners en ondernemers? Mijn ambitie: het zo realistisch mogelijk naast elkaar helpen zetten van de overwegingen, zodat de gemeenteraad in deze ingewikkelde kwestie een verantwoord besluit kan nemen. 

  Maart 2018 - maart 2019: tijdelijke functie bij griffie van de gemeenteraad Baarn

  Ik heb een jaar lang als Adviseur communicatie en participatie bij de gemeenteraad van Baarn gewerkt. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling! Het was leuk om temidden van 18 sollicitanten gekozen te worden voor deze pilotfunctie. Met veel enthousiasme heb ik onder andere de Raad op Pad bijeenkomsten georganiseerd. Na dit jaar heb ik op eigen verzoek het contract niet verlengd. De beperkte resultaten en de hoeveelheid taken in relatie tot de beschikbare uren gaven me te weing voldoening. 

  lees meer

 • Op zoek naar een ervaren communicatieprofessional? Iemand die uw project of dienstverlening stevig begeleid? Inge Pastoor helpt u graag met deskundig advies en als u dat wilt ook met de uitvoering. Ook als u off- en online communicatie doelgericht wilt combineren.

  Inge Pastoor heeft tientallen projecten begeleid en (nieuwe) ontwikkelingen ondersteund, vaak op het gebied van participatie met bewoners of grotere groepen bewoners. Ook heeft zij veel ervaring met samenwerking in een groter gebied of tussen partners rond een bepaald onderwerp.

  Inge Pastoor zet de koers uit, maakt de stappen duidelijk en brengt mensen dichter bij elkaar. En dat het liefst op een creatieve en systematische manier.  

 • Inge Pastoor helpt u graag om professioneel in het nieuws te komen met uw organisatie of dienstverlening, dankzij haar jarenlange ervaring met woordvoering en persvoorlichting.

  Inge Pastoor traint uw medewerkers in het sterker communiceren met de omgeving. Zij verzorgt trainingen op maat, individueel of in groepsverband.

 • Inge Pastoor adviseert u graag over de enquêtemogelijkheden van SurveyMonkey, bij voorbeeld bij gemeenten. Zij weet hoe je (online) enquêtes opzet en een mooie respons verkrijgt.

  Het leuke van SurveyMonkey is dat de enquêtes niet alleen online, maar ook offline (in papieren vorm) ingezet kunnen worden. Dat maakt vaak een hogere respons mogelijk, omdat de respondenten kunnen kiezen of zij online of offline (op papier) mee willen doen. De antwoorden worden wel online samengevoegd en geanalyseerd. 

  Met inzet van geavanceerde Survey Monkey toepassingen kan Inge Pastoor prima oplossingen bieden die passen bij uw situatie als opdrachtgever. Inge heeft een eigen account voor gevorderden.

  SurveyMonkey kent gratis toepassingen, maar heeft ook heel handige geavanceerde mogelijkheden die maar circa 400 euro op jaarbasis kosten. 

  Inge Pastoor traint met plezier ook uw medewerkers om zelf met SurveyMonkey aan de slag te gaan via een eigen account van uw organisatie. 

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Faas Eliaslaan 24
3742 AT  Baarn  06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl