Evaluatie onderzoek

Achteraf meten hoe een bepaalde verandering wordt ervaren of hoe resultaten worden beoordeeld? Evalueren kan helpen met het ontwikkelen van toekomstig beleid of om nog nazorg te plegen.

Het is altijd erg belangrijk om duidelijk te zijn over wat er met de uitkomsten van een enquête wordt gedaan. Ik geef graag tips over hoe je een zo hoog mogelijke respons krijgt. Daarnaast ben ik kritisch op de formulering van vragen als er met de antwoorden op die vragen helemaal niets gedaan kan of zal worden. Dat kan heel goed met online enquête programmatuur in een geavanceerd account (zoals SurveyMonkey) omdat daar allerlei vraagvormen en ook beeldmateriaal in te passen is. Dat maakt het invullen aantrekkelijker en vermindert de kans dat mensen voortijdig stoppen tijdens de enquête.

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl