Regionale samenwerking

Samenwerken op regionale schaal heeft voordelen, maar gaat vaak niet vanzelf: “samen als het kan, apart als het moet”. De ene keer wordt de samenwerking vooral op inhoud georganiseerd en de andere keer gaat het om de samenwerking in een groter gebied of gaat het om beide invalshoeken.

Voor de communicatie betekent het vaak meer afstemming en intern overleg, voordat er professioneel gecommuniceerd kan worden. Dat heeft gevolgen voor de contacten met de relatiegroepen in zo’n regio en voor de contacten met de media. Graag gebruik ik mijn ruime ervaring met regionale samenwerking om een verbindende factor te zijn bijvoorbeeld bij stadsregionale samenwerking of een gemeentelijke herindeling.

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl