Online peilingen

Te weten komen wat uw klanten of uw eigen medewerkers van uw organisatie vinden, meten hoe uw dienstverlening in de smaak valt bij uw gebruikers, met een online peiling kunt u daar achter komen.

Lees meer

Klankbord onderzoek bij projecten

Een moderne manier van ‘klankborden’ bij grotere en langer durende projecten is het gebruik maken van online klankbord onderzoek. De betrokkenen bij het project kunnen zich vanaf het begin online aanmelden en ook tussentijds zich alsnog aansluiten of juist weer afmelden.

Lees meer

Evaluatie onderzoek

Achteraf meten hoe een bepaalde verandering wordt ervaren of hoe resultaten worden beoordeeld? Evalueren kan helpen met het ontwikkelen van toekomstig beleid of om nog nazorg te plegen.

Lees meer

Onderzoek voor gemeenten

Online enquête programmatuur biedt gemeenten enorm veel mogelijkheden om mensen uit bepaalde groepen of specifieke gebieden makkelijk te betrekken bij het ontwikkelen van beleid of het vorm geven van concrete ideeën.

Lees meer

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl