Groepen versterken

Een groep bewoners in een buitengebied kreeg het aanbod om het eigen perceel grond te kopen, zodat zij niet langer deze grond hoefden te huren of te pachten van een grootgrondbezitter.

Lees meer

Projectcommunicatie

Initiatief, (voor)ontwerp, uitvoering en evaluatie, het zijn bekende fasen om een project te doorlopen. Opdrachtgevers die van A naar B willen in een roerige omgeving weten dat ze veel aandacht aan de communicatie en participatie met de omgeving moeten besteden.

Lees meer

Regionale samenwerking

Samenwerken op regionale schaal heeft voordelen, maar gaat vaak niet vanzelf: “samen als het kan, apart als het moet”. De ene keer wordt de samenwerking vooral op inhoud georganiseerd en de andere keer gaat het om de samenwerking in een groter gebied of gaat het om beide invalshoeken.

Lees meer

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl