Projectcommunicatie

Initiatief, (voor)ontwerp, uitvoering en evaluatie, het zijn bekende fasen om een project te doorlopen. Opdrachtgevers die van A naar B willen in een roerige omgeving weten dat ze veel aandacht aan de communicatie en participatie met de omgeving moeten besteden.

Maar hoe pak je dat handig aan? Wat komt daar bij kijken? Welke online communicatie kun je daarbij inzetten? Wat kun je doen om andere partijen er bij te betrekken om samen op te trekken? En hoe blijf je efficiënt op koers, zodat er tastbare resultaten duidelijk zichtbaar worden? Ik heb veel ervaring met dergelijke projecten  als projectleider of als communicatieadviseur en zet me graag in voor moeilijke of niet alledaagse projecten. 

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl