Groepen versterken

Een groep bewoners in een buitengebied kreeg het aanbod om het eigen perceel grond te kopen, zodat zij niet langer deze grond hoefden te huren of te pachten van een grootgrondbezitter.

Hobbel was de hoge vraagprijs, veel mensen wilden wel kopen maar lang niet iedereen kon die hoge vraagprijs betalen. Hoe pak je dan ‘het bieden als groep’ aan? Hoe zorg je dat mensen op één lijn blijven en niet tegen elkaar worden uitgespeeld? Dat lukte met een inventieve communicatie aanpak en slimme begeleiding van het groepsproces, zodat de grootst mogelijke groep kon meedoen. Resultaat: na 14 maanden onderhandelen konden 22 huishoudens het eigen perceel aankopen voor een veel lager bedrag. Gezamenlijke besparing: meer dan een half miljoen euro!

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl