Adviesraad Sociaal Domein Baarn

Vervolg Adviesraad Sociaal Domein Baarn

De Adviesraad Sociaal Domein Baarn bestaat sinds 2019. In de zomer 2020 brachten we een eerste ongevraagd advies uit. Dat was een pleidooi voor een pro-actief gemeentelijk toiletbeleid. Het is een trend in heel Nederland dat een college van b&w zich laat adviseren door een brede maatschappelijke adviescommissie. Veel onderwerpen in het sociaal domein zijn gebaat bij een brede kijk vanuit verschillende achterbannen. In Baarn is dat bijvoorbeeld: het Armoedebeleid en het Beleid op Werk en Inkomen. Zie ook: https://www.baarn.nl/bestuur-organisatie/adviesraden_43125/

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl